Każdy właściciel auta chce uniknąć problemów podczas podróży. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przewozi pasażerów. Kolizja lub wypadek na drodze może wiązać się nie tylko z uszkodzeniami samochodu, lecz także z obrażeniami ciała ludzi. Na szczęście istnieje możliwość wykupienia specjalnej polisy zabezpieczającej przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń. Jedną z najlepszych propozycji jest komunikacyjne ubezpieczenie NNW.

Szkody majątkowe i osobowe

Należy zwrócić uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni zarówno przed szkodami majątkowymi, jak i osobowymi. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy sprawcą zdarzenia jest drugi kierowca. W przypadku polisy NNW odszkodowanie jest wypłacane bez względu na to, czy osoba ubezpieczona zostanie uznana za winną, czy za jedną z osób poszkodowanych.

Wiele polis ubezpieczeniowych

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że jedna osoba może posiadać więcej polis NNW. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego z kilku źródeł i w ten sposób powiększenie ogólnej kwoty odszkodowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, gdy podróże są wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub kierowcy często podróżują na długie dystanse poza miejsce stałego zamieszkania.

Szeroka oferta na rynku ubezpieczeń

Ubezpieczenie NNW, zwane także wypadkowym, jest to polisa całkowicie dobrowolna w naszym kraju. Z tego względu towarzystwa ubezpieczeniowe mogą budować różne warianty swojej oferty. Dzięki temu zakres ochrony można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Trzeba jednak zwrócić uwagę, aby przed podpisaniem umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Można mieć wtedy pewność, że polisa obejmuje czynniki ryzyka, na które właściciel auta zwraca największą uwagę.

Maksymalna wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia NNW jest określana na podstawie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Różnego typu schorzenia I obrażenia mają przypisane określony procent ogólnej sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty możliwego do uzyskania odszkodowania. Zazwyczaj 100% sumy ubezpieczenia jest wypłacany w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Mniejsze kwoty są możliwe do uzyskania po wystąpieniu uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia, którego nie da się całkowicie wyeliminować za pomocą leczenia lub rehabilitacji.

W związku z powyższym, ubezpieczenie NNW może stanowić skuteczną pomoc po wypadku drogowym. Warunkiem jest jednak wybranie firmy, której oferta jest zgodna z oczekiwaniami kierowcy. Dlatego przed zawarciem umowy zawsze warto skonsultować się z pracownikiem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, który wyjaśni wszelkie wątpliwości i odpowie na pytania dodatkowe związane ze sposobami ustalenia wysokości odszkodowania.