Jazda z uszkodzoną szybą w samochodzie jest niebezpieczna. Naraża to także kierowcę na mandat ze strony funkcjonariuszy Policji. Dlatego w przypadku uszkodzenia szyb należy je jak najszybciej naprawić lub wymienić. Koszt tej usługi może być wysoki, dlatego firma PZU oferuje wyspecjalizowaną polisę związaną z ochroną szyb samochodowych.

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba

PZU Auto Szyba to ubezpieczenie pozwalające na organizację naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w samochodzie oraz pokrycie kosztów usługi. Oferta jest przeznaczona nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale także aut ciężarowych oraz autobusów. PZU Auto Szyba to polisa możliwa do wykupienia jako rozszerzenie standardowej ochrony odpowiedzialności cywilnej lub polisy Autocasco.

Naprawa szyby lub zwrot kosztów 

Firma PZU gwarantuje naprawę lub wymianę szyby czołowej, bocznej lub tylnej. Co więcej, jeśli usługa nie jest możliwa do wykonania w ciągu 7 dni lub szyba została uszkodzona za granicami naszego kraju, PZU zwraca wszelkie poniesione koszty związane z przywróceniem auta do sprawności. Korzystając z oferty PZU, kierowcy nie muszą więc oczekiwać na długotrwałą naprawę, a w szczególnych przypadkach mogą zająć się zorganizowaniem wymiany szyby na własną rękę.

Ochrona działająca na całym świecie

Warto dodać, że szkoda zgłoszona z ubezpieczenia PZU Auto Szyba nie będzie obciążać historii ubezpieczenia w ramach Autocasco. Firma ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na całym świecie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że suma ubezpieczenia jest pomniejszana o koszty wykonanych usług. Ponadto, jeśli w trakcie trwania umowy szyba zostanie uszkodzona więcej niż raz, koszt kolejnej naprawy kierowca musi pokryć z własnej kieszeni w wysokości aż 30%. 

Wyłączenia odpowiedzialności

PZU (wsparcie partnera ubezpieczeniowego online) zastrzega sobie również szereg ograniczeń odpowiedzialności. W ramach usługi Auto Szyba ubezpieczenie nie obejmuje wymiany szyby na oryginalną, która zawiera logo producenta auta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za stan nalepek kontrolnych, a także nie pokrywa kosztów kalibracji systemów bezpieczeństwa i kamer zamontowanych w samochodzie. Ubezpieczenie nie obejmuje wymiany elementów na stałe związanych z szybą, w tym w folii przyciemniających, antywłamaniowych, czujników deszczu i instalacji alarmowej. Szkoda nie może również powstać w wyniku zużycia, korozji lub zawilgocenia pojazdu.

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba nie jest propozycją dla każdego kierowcy. W większości przypadków chroni jednak właściciela auta przed nadmiernymi kosztami, na jakie mógłby być narażony po niespodziewanym uszkodzeniu szyby. Ma to szczególne znaczenie podczas wyjazdów służbowych lub innych podróży na długie dystanse poza miejsce zamieszkania.